KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOROTA LESIŃSKA-KOMODA

Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus.

Dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolni.

ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

PRAWO CYWILNE

rozwody, sprawy o podział majątku, alimenty, spadki, ochrona dóbr osobistych, obrót nieruchomościami, umowy deweloperskie, odszkodowania, regulaminy stron internetowych

PRAWO GOSPODARCZE I TRANSAKCJE HANDLOWE

umowy, zakładanie i rejestracja nowych podmiotów gospodarczych, audyty prawne, windykacja należności, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

prawa autorskie, ochrona wizerunku

PRAWO KARNE

zatrzymania, obrona w sprawach karnych, reprezentacja pokrzywdzonych

ADWOKAT DOROTA LESIŃSKA-KOMODA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2009 roku.

W roku 2010 ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej.
Mediator przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

W trakcie dotychczasowej praktyki zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe na sali sądowej reprezentując Klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych a także lustracyjnych. Jednocześnie zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Prowadzi autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu Edukacji Prawnej mające na celu podnoszenie świadomości o przysługujących prawach, sposobach ich realizacji i ochrony poprzez zaznajomienie z praktycznymi problemami.