KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOROTA LESIŃSKA-KOMODA

Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus.

Dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolni.

ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

PRAWO KARNE

zatrzymania, obrona w sprawach karnych, reprezentacja pokrzywdzonych, sprawy lustracyjne

PRAWO CYWILNE

rozwody, sprawy o podział majątku, alimenty, spadki, ochrona dóbr osobistych, obrót nieruchomościami, odszkodowania

PRAWO GOSPODARCZE I TRANSAKCJE HANDLOWE

umowy, zakładanie i rejestracja nowych podmiotów, audyty prawne, windykacja należności, bieżąca obsługa prawna

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

prawa autorskie, ochrona wizerunku

ADWOKAT DOROTA LESIŃSKA-KOMODA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2009 roku.
W 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej współpracy z Kancelarią Adwokacką Małecki & Rychłowski, a następnie Kancelarią Adwokacką Marka Małeckiego.